Фондация
"Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"


Slide 1 Ние сме Вашият сигурен и надежден партньор
Виж тук
Регистрация...
Slide 2 jFlow Plus Нашата анкета
за включване в база данниПовече...
Slide 2 jFlow Plus Кандидатствайте за ваучери
по ОПРЧР...


Кои сме ние

Фондация "Разпространение на знание и социални дейности" е с адрес на управление гр. Смолян бул. България №31 офис 2. Основната и дейност се изразява в обучение, квалификация и преквалификация на лица по над 150 специалности, лицензирани в НАПОО под лицензен № 201112909.
Повече